Povrchové úpravy fasád

Uvod text

Dialóg so zákazníkmi a partnermi je pre nás mimoriadnym záväzkom. Stála komunikácia so zákazníkom je základnou podmienkou pri údržbe starých a nových stavebných objektov - celkom v zmysle nášho hesla " Uvedomele stavať "
Stavať uvedomele predpokladá nepretržitý tok informácií. Byť správne a včas informovaný znamená vedieť sa správne rozhodnúť.
Stavať uvedomele znamená tiež sanovať uvedomele a vytvárať nový život za starými múrami.
Naša firma PIES predstavuje niekoľkoročné skúsenosti, ktoré významnou mierou budú spolurozhodovať pri výbere riešenia a výrobkov.
Táto prezentácia Vám poskytne na základe spracovaných informácií správne sa rozhodnúť pre spoľahlivé a pre Vašu stavbu orientované riešenie.

Trvalá údržba každej stavebnej substancie, byť nápomocný a mať riešenie pre našich partnerov i pri zložitých sanačných problémoch a rekonštrukciách stavieb - to je od začiatku moja koncepcia pre firmu PIES

Nákupný košík
Slovak Czech English German Hungarian Polish Russian

POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁD

Náter alebo prefarbená omietka?
Prvým kritériom pri výbere vhodnej povrchovej úpravy je zvyčajne predstava o budúcej fasáde (členenie, štruktúra a farebnosť povrchovej úpravy). V zásade existujú tri základné možnosti, vhodné na riešenie fasády:

  • fasádne nátery,
  • minerálne ušľachtilé omietky a
  • tenkovrstvové prefarbené omietky.


Fasádny náter
Výsledným efektom fasádnych náterov sú hladké fasádne plochy. Ich použitie je vhodné najmä pri rekonštrukciách historických objektov, respektíve na obnovu starších fasád. Podkladnou vrstvou pre fasádny náter by mal byť zahladený povrch štukovej omietky. Zahladený povrch omietky nie je nevyhnutnou podmienkou, pri aplikácii náterov na drsné plochy sa však zvyšujú nároky na prácnosť a spotrebu materiálu. Nevýhodou náteru oproti fasádnym prefarbeným omietkam je jeho nižšia oteruvzdornosť, a tým i častejšia potreba obnovy.

Minerálne ušľachtilé omietky
Minerálne ušľachtilé omietky sú materiálom, ktorý pripomína v minulosti používaný brizolit. Ide o cenovo dostupné riešenie fasád. Podklad by mal tvoriť nahrubo stiahnutý povrch jadrovej omietky, respektíve kvôli prídržnosti nevyhnutne zdrsnený povrch podkladovej omietky.

Tenkovrstvové prefarbené omietky
Tieto omietky poskytujú najvyšší stupeň ochrany fasády. Materiál je v jadre prefarbený a má vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom, je farebne stály, vyznačuje sa dlhou životnosťou. V ponuke sú rôzne štruktúry povrchu v rozsiahlej farebnej škále. Ako podklad sa vyžaduje dostatočne vyzretý, zahladený povrch štukovej omietky.

Použitie materiálov

Stavebník (investor) alebo projektant má možnosť rozhodnúť sa pre hladkú fasádu s povrchovou úpravou fasádnym náterom a fasádu so štruktúrou (hladená, škrabaná, ryhovaná).

Bez ohľadu na štruktúru fasády je najdôležitejšie zvoliť povrchovú úpravu, ktorá bude svojím zložením a vlastnosťami vhodne spolupôsobiť s podkladom a zároveň bude schopná odolávať všetkým existujúcim vonkajším vplyvom (slnečné žiarenie, náporový dážď, výfukové plyny, prach, kyslé dažde, machy, riasy a podobne). Pri výbere konkrétneho druhu fasádnej povrchovej úpravy preto treba navzájom zosúladiť podmienky spolupôsobenia fasádneho materiálu s materiálovými vlastnosťami povrchovej úpravy. Jedine tak vznikne spoľahlivo fungujúci systém ochrany fasády s dlhodobou životnosťou.

Vlastnosti fasádnych materiálov sú dané ich zložením, pričom rozhodujúci vplyv má druh použitého spojiva. Určuje vhodnosť použitia povrchovej úpravy na konkrétny podklad za konkrétnych okrajových podmienok (druh podkladu z hľadiska materiálového zloženia, jeho vlhkosť a podobne), zabezpečuje pevné a trvalé spojenie ostatných zložiek materiálu a ovplyvňuje priľnavosť povrchovej úpravy k podkladu.

Moderné fasádne materiály možno podľa druhu spojiva rozdeliť na akrylátové, silikátové, silikónové a minerálne. V menšej miere sa používajú vápenné, cementové a rôzne rozpúšťadlové farby. Pri výbere vhodného materiálu sa musia rešpektovať charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálov. Rozhodovať sa treba podľa podmienok, v ktorých budú mate­riály aplikované, a podľa požiadaviek, ktoré majú spĺňať.

001
 
 

STAVBY NA KĽÚČ

Realizácia stavieb na kľuč

OCHRANA POVRCHOV

PLOCHÉ STRECHY

SANAČNÉ PRÁCE

REKONŠTRUKCIE

ZATEPĽOVANIE BUDOV

ZATEPĽOVANIE

ODVLHČOVANIE MURÍV

ZATEPĽOVANIE

CESTNÁ DOPRAVA

cestná doprava

ÚPRAVY FASÁD

STRECHY

OBKLADY A DLAŽBY

OBKLADY A DLAŽBY

PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím
created by: Marek Sarvas