Zatepľovanie

Uvod text

Dialóg so zákazníkmi a partnermi je pre nás mimoriadnym záväzkom. Stála komunikácia so zákazníkom je základnou podmienkou pri údržbe starých a nových stavebných objektov - celkom v zmysle nášho hesla " Uvedomele stavať "
Stavať uvedomele predpokladá nepretržitý tok informácií. Byť správne a včas informovaný znamená vedieť sa správne rozhodnúť.
Stavať uvedomele znamená tiež sanovať uvedomele a vytvárať nový život za starými múrami.
Naša firma PIES predstavuje niekoľkoročné skúsenosti, ktoré významnou mierou budú spolurozhodovať pri výbere riešenia a výrobkov.
Táto prezentácia Vám poskytne na základe spracovaných informácií správne sa rozhodnúť pre spoľahlivé a pre Vašu stavbu orientované riešenie.

Trvalá údržba každej stavebnej substancie, byť nápomocný a mať riešenie pre našich partnerov i pri zložitých sanačných problémoch a rekonštrukciách stavieb - to je od začiatku moja koncepcia pre firmu PIES

Nákupný košík
Slovak Czech English German Hungarian Polish Russian

ZATEPĽOVANIE BUDOV

tepelné izolačné systémy

  • predsadená fasáda
  • vnútorné izolácie

Možnosť voľby môže priniesť pocit slobody, ale občas sa stáva, že vnesie skôr zmätok a neistotu. Práve tieto pocity mnohých prepadnú, keď nastane čas zvoliť si pre svoj dom ideálny spôsob zateplenia. Na výber je hneď niekoľko zatepľovacích systémov a množstvo materiálových skladieb. A teraz babo, raď!

Ak sa chcete zorientovať na trhu s tepelnoizolačnými materiálmi a vybrať z nich ten najvhodnejší, mali by ste porovnať hneď niekoľko ich vlastností a zodpovedať si niekoľko otázok:

• Má tepelnoizolačný materiál vyriešiť iba zateplenie alebo aj akustiku a požiarnu odolnosť?
• Treba zatepliť celú stavbu alebo iba jej časť?
• Akú kvalitu od izolačného materiálu požadujeme – minimálnu, optimálnu či najvyššiu?

Pri výbere by nemala byť rozhodujúca iba cena. Dôležitým ukazovateľom kvality tepelnej izolácie je napríklad súčiniteľ tepelnej vodivosti lambda, ktorú môžeme zjednodušene definovať ako čas, za ktorý prejde teplo materiálom. Čím je teda lambda nižšia, tým lepší je tepelný odpor daného materiálu, materiál je ako izolant kvalitnejší a na dosiahnutie účinnej izolácie je potrebná jeho menšia hrúbka. Pri otázke akú hrúbku izolácie treba zvoliť, sa možno riadiť normami STN 73 0540-2, v súčasnosti sa však dáva väčšinou prednosť maximalizácii úspor za vykurovanie. Podľa platných noriem napríklad postačuje na zateplenie podkrovia v novostavbe hrúbka izolácie 20 cm pri λ = 0,040 [W/m . K], bežným štandardom je však dnes 22 cm a viac.

Výpočet hrúbky tepelnej izolácie by sme pritom mali nechať na odborníkov. Záleží totiž nielen napríklad na celej skladbe obvodového muriva, ale aj na klimatických podmienkach, v ktorých sa stavba nachádza. V zásade platí, že čím väčšia je hrúbka izolácie, tým lepšie. I keď je pravda, že každý centimeter izolácie stojí peniaze, súčasne platí aj to, že rozdiel v cene napríklad medzi polystyrénovými platňami s až dvojnásobnou hrúbkou je vzhľadom na celkové náklady na zateplenie fasády pomerne malý. Preto sa netreba obávať, že by hrubšia tepelná izolácia významne zvýšila cenu zateplenia. V súčasnosti je nezanedbateľným faktorom pri výbere izolácie aj zdravotná neškodnosť materiálov a to, že  nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.

V nasledujúcej tabuľke sú porovnané vlastnosti bežných aj menej bežných zatepľovacích materiálov, ktoré vám môžu uľahčiť rozhodovanie pri výbere tepelnej izolácie.

Rodinný dom Zvolen
Informačné centrum Hriňov...
Zakladná škola s matersko...
 
 

STAVBY NA KĽÚČ

Realizácia stavieb na kľuč

OCHRANA POVRCHOV

PLOCHÉ STRECHY

SANAČNÉ PRÁCE

REKONŠTRUKCIE

ZATEPĽOVANIE BUDOV

ZATEPĽOVANIE

ODVLHČOVANIE MURÍV

ZATEPĽOVANIE

CESTNÁ DOPRAVA

cestná doprava

ÚPRAVY FASÁD

STRECHY

OBKLADY A DLAŽBY

OBKLADY A DLAŽBY

PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím
created by: Marek Sarvas